June 10th, 2019

Tacaíonn CLG Chill Dara leis an Gaeilge.
Is í an Ghaeilge an ceangal nadúrtha sin idir ár glultúr agus ár gcluichí.

O thus 2019 Chur Bord Condae Chill Dara Fonduireacht Sheosaimh Mhic Donnacha cuir chun cinn agus tá sé I gceist acu rannpháirtíocht i gcomortas Scór a mhéadú. Inníu I Paírc Naomh Conlaidh fuair 11 imreoirí óga an conatae deontais Gaeltachta.Bronnadh ne deontaís ag Cathaoirleach Ger Donnelly agus Séamus Ó Mídheach Oifigeach Gaeilge.

Kildare G.A.A. Supporting the Irish Language.
The Irish language is the natural connection between our culture and our games.

Since the start of 2019 Kildare County Board have promoted the Joe McDonagh Foundation and have plans in increase participation in the Scór competitions.

Today a further step in promoting the language 11 Gaeltacht Scholarships grants were presented to 11 young players from across the county at St Conleth’s Park by County Chairman Ger Donnelly and Séamus Ó Mídheach Oifigeach Gaeilge.

Share post: